HỒ SPA

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ

Các hệ thống và cấu tạo cơ bản của hồ Inteli spa đều có công nghệ tương tự công nghệ INTELI POOL, Inteli spa thực chất là một loại inteli pool thu nhỏ được bổ xung thêm một số hệ thống .

Xem tiếp

SẢN PHẨM HỒ SPA

SẢN PHẨM HỒ SPA

Hệ thống Hồ Massage - Inteli Spa là một hệ thống hoàn hảo, với chất lượng nước luôn được kiểm soát bằng những thiết bị lọc & khử trùng hiện đại.

Xem tiếp

Fanpage Facebook